29th-board-piece

Translated piece:

The 29th board of BeeVee, who where they again? It is 5 february 2014 when this predominantely female board of second year biologists is charged by the GMM, with which a year of memorable moments begins. This year will entail the shortest GMM in the history of BeeVee: a GMM of about 10 minutes to approve a new contract with the bookstore StudyStore. It is the year in which during a longer GMM, the entire GMM would trip over the price increase of the Almanak, while they unabashedly plop open Heineken bottles, but it is also the yaer in which all war axes are burried when we are at a Biologists evening on Thursday at Café De Fiets. In this year we will say goodbye to the first two of our dear board fish. The entire board room of the FNWI will mourn when they learn Blub and Cosmo are no longer among us (Or better said, far beneath us). More positive times appear when the day cash register falls and its content is spread in the hall of the board rooms and the stairs to the North- and South cantine; and after sweeping the coins together, it appears the balance increased. 

Besides giving their attention to the members, the 29th board worked hard on good relations with brother- and sister association. Brother associations in the faculty, outside the faculty, collaborative consulation of the faculty associations, everything got the needed attention. Despite the lovely attention they gave the brother assoications, there were a few vultures that had their eye on our possesions. Several small possesions suffered for it with their predecessors, but one of their less loved brothers went for a larger catch. On a fateful night they had the manforce and did the effort to take one of the board cabinets and move it elsewhere. While this relation never healed, it can be said that the relation with one of the other brothers became persistant. Until this day they still have hope for the arrival of baby's that can come forth from fruitful coproduction between the 29th board and a brother board. 

Original piece:

Lief BeeVee-lid,

Het 29e bestuur der BeeVee, wie waren dat ook alweer? Het is 5 februari 2014 als dit overwegend vrouwelijke bestuur van tweedejaars biologen wordt gekozen door de ALV, waarmee een jaar van memorabele momenten aanbreekt. Dit jaar zal de kortste ALV in de geschiedenis van BeeVee plaatsvinden: een ALV van zo'n tien minuten om een nieuw contract met onze favoriete boekenleverancier StudyStore goed te laten keuren. Het is het jaar waarin in een wat langere ledenvergadering de gehele ALV zal struikelen over de prijsverhoging van de Almanak, terwijl men ongegeneerd Heineken beugel-bottles openplopt, maar het is ook het jaar waarin alle strijdbijltjes begraven zijn als we op donderdagavond bijeen zijn op de Biologenavond in Café De Fiets. In dit jaar zullen we ook afscheid moeten nemen van de eerste twee van onze dierbare bestuursvissen. De gehele bestuurskamer van het FNWI zal in rouw zal als het nieuws landt dat Blub en Cosmo niet meer onder ons zijn (of ja, eigenlijk vér onder ons zijn). Positievere tijden breken gelukkig aan als onze dagkas valt en de inhoud zich verspreidt over het overloopje bij de bestuurskamers en de trap boven de Noord- en Zuidkantine: na het bij elkaar vegen van alle muntstukken, blijkt het saldo in de dagkas gestegen. 

Naast het geven van onze aandacht aan onze eigen leden, heeft het 29e flink gewerkt aan goede relaties met broeder- en zusterverenigingen. Broederverenigingen binnen de faculteit, buiten de faculteit, Samenwerkingsoverleg van de faculteitsverenigingen, alles kreeg de nodige aandacht. Ondanks de liefdevolle aandacht die wij onze broederverenigingen probeerden te geven, zat er een aantal aasgieren tussen dat het voorzien had op onze bezittingen. Diverse kleinere eigendommen moesten het bij onze voorgangers ook al regelmatig ontgelden, maar een van de minder geliefde broertjes ging liever voor wat groters. Op een zekere avond hebben zij zelfs de moeite en mankracht verzameld om een van onze bestuurskasten te ontvreemden uit de bestuurskamer en 'm ergens anders te huisvesten. Hoewel deze relatie nooit meer geheeld is, kan wel gezegd worden dat de relatie met een van onze andere broertjes wat hardnekkiger is. Tot vandaag de dag hebben we namelijk nog steeds hoop op de komst van baby's die voortkomen uit de vruchtbare coproductie tussen ons bestuur en dat van hen.

Geschreven door Dominique van Ginneken.