21st board piece

Translated piece:

In 2206, BeeVee moved in its entirety to the new building. Initially, only the BeeVee canteen had to go, since it was in the old UL, that was demolished first (But not before everyone said goodbye with the legendary "Demolition Party"). From its own spacy canteen to a shared one with DESDA (Mathematics) and Leonardo da vinci (Science), but it was one with nice communal wall painting behind the bar and the tosties and coffee in the break were kept (But now this was managed by Olympus instead of BeeVee's own canteen committee). After an auction of all the excessive items from the BeeVee board room (Of Linnaeus), the board room also moved halfway in the year. Besides this move, BOS and the RvA (Advisory Board) were founded in 2006 (I think... It is quite some time ago), and also the first contacts were laid with the reunionists of Biosciences (From which I think later the Alumni committee came from).

Original piece:

In 2006 verhuisde BeeVee volledig naar het nieuwe gebouw. In eerste instantie alleen de BeeVee kantine. Die lag immers in het oude UL dat al eerder tegen de vlakte moest (maar niet voordat er uitgebreid afscheid van genomen werd met een legendarische "Demolition Party”). Van een eigen, ruime kantine naar een kantine die gedeeld moest worden met Desda (wiskunde) en Leonardo (natuurwetenschappen), maar wel eentje met een mooie gezamenlijke muurschildering achter de bar en met behoud van de tosti’s en koffie in de pauze (maar nu verzorgd door Olympus in plaats van onze eigen kantine-commissie). Na een veiling van alle overbodige spullen uit de BeeVee bestuurskamer (van de rondgang in het Linnaeusgebouw) ging halverwege ook de bestuurskamer over. Naast de verhuizing naar het Huygens, werden in 2006 ook BOS en de RvA opgericht (geloof ik… het is lang geleden). En ook werden de eerste connecties gelegd met de kring van reünisten van biowetenschappen (waar later geloof ik de alumnicommissie uit ontstaan is).

Geschreven door Rik Oldenkamp