20th-board-piece

Translated piece:

The board of 2005 was the last board that visited constitution drinks of other associations in casual style - namely a boardvest instead of a suit, blouse of coat. It was also the last board that had a board room for themselves during their entire board year. Quickly after being charged as a board there was the lustrum week with a lot of activities for the 20th anniversiary of the association. Besides that, there were a lot of memorable drinks, parties and a lot of other activities which can be named. The more formal issues with which the board was concerned were: fighting for a own board room in the new building (unfortunately this did not work out), creating order in the financial administration, changing the articles of association, and fixing new contracts for the study books. As a closer, the almanak committee partially germinated due to this board. 

Original piece:

Het bestuur van 2005 was het laatste bestuur dat in casual kleding - namelijk een bestuursvest i.p.v. jasje, blouse of pak - de inauguratieborrels van andere studieverenigingen bezocht. Ook het laatste bestuur dat het volledige bestuursjaar een bestuurskamer voor zichzelf had. Al snel na het aantreden van het bestuur was er een lustrumweek met veel activiteiten ter ere van het 20-jarig bestaan van de vereniging. Daarnaast waren er natuurlijk teveel memorabele borrels, feesten en andere activiteiten om op te noemen. De meer formele zaken waar dit bestuur mee bezig was: het vechten voor een eigen bestuurskamer in het nieuwe gebouw (helaas niet gelukt), het op orde krijgen van de boekhouding, wijziging van statuten, en het afsluiten van nieuwe contracten voor de boeken. Tot slot is de almanakcommissie voor een deel uit dit bestuur ontkiemd.

Geschreven door Hanneke Wittikens