17th-board-piece

Summarised piece in English:

Board year 2002 - the 17th board of BeeVee

The 16th board had come up with the plan to change from a 13-headed board to a 7-headed board. It was the task of the 17th board to execute this properly.
The 17th board was the first board to change from a shirt as board cloths to  

Original piece:

Bestuursjaar 2002 - 17e BeeVee-bestuur

Het 16e bestuur heeft de grootste verandering ingezet: niet meer een 13-koppig bestuur bestaande uit de vaste rollen voorzitter, penningmeester, secretaris en alle voorzitters van de VACs, maar naar een 7-tal zoals het in de jaren daarna is gebleven en solide is gebleken (ook fijner voor de kokers en afwassers voor aanvang van de bestuursvergaderingen). Aan ons de schone taak dit plan goed, beter zelfs, te implementeren. Mijns inziens is dat zeer goed is verlopen.

We waren het eerste bestuur dat afweek van het protocol ‘je laat een t-shirt, of hooguit een
longsleeve, bedrukken’: wij gingen voor een stoffen rood vest. Dit maakte destijds al heel wat tongen
los. Kun je nagaan wat er zou zijn gebeurd als we in vol ornaat, zoals tegenwoordig de norm is, ten
tonele zouden zijn verschenen…

Onze penningmeester Ron heeft in zijn rol heel hard gewerkt aan het bijwerken en updaten van het
financiële overzicht en ervoor gezorgd dat het veel duidelijker en makkelijker werkbaar werd. Het
was blijkbaar best een puzzel in de jaren ervoor.

Studieboeken en materialen Tanja heeft de cont(r)acten met Bruna, de nieuwe leverancier van de
boeken, warm gehouden en uitgebreid. O.a. door naar een Brunabal te gaan en contacten gelegd
met bio-besturen van andere opleidingen in het land. Dit gebeurde voorheen nog niet heel vaak.
Algemeen Bestuursleden (AB) Annelies en Gijs hadden een behoorlijke kluif aan het immer groeiende
assortiment VACs en de verbindende link te spelen tussen bestuur en de voorzitters. Dit hebben ze
met verve afgerond en volgens mij zijn er in de jaren erna alleen nog maar meer VACs ontstaan.
Voorzitter Barbara heeft dit alles overzien, heeft samen met secretaris Janine voor een duidelijkere
vergaderstructuur gezorgd waardoor we zeer efficiënt waren in onze besluiten en beslissingen:
hierdoor waren de vergaderingen niet te lang en was er daarna ook genoeg tijd voor gezelligheid.

Een van de belangrijkste veranderingen die eraan zaten te komen was de nieuwbouw: van het UL en
de oude Beta-faculteit naar het huidige Huygensgebouw. Hier hebben we ons mee mogen bemoeien
en we hebben gepoogd genoeg en goede ruimtes te regelen voor BeeVee en de andere commissies,
en alle studenten in zijn algemeen. We zetten hoog in, en hebben helaas lang niet alles gekregen
waar we om gevraagd hadden. Maar er was ooit sprake van dat er totaal geen studentenkantines
(Noord en Zuid) zouden komen, en/of geen bestuurskamers. Gelukkig zijn ze hier op teruggekomen en
zijn er later ruimtes in vleugel 1 begane grond toegewezen.

Er werd tijdens een algemene ledenvergadering, zeer begrijpelijk, opgemerkt dat er ondertussen
zoveel ereleden waren, dat het niet meer uitzonderlijk was. Hierna hebben we ‘lid van verdienste’
toegevoegd aan het rijtje met lidmaatschappen en Robbert Thijssen als eerste deze erkenning
gegeven: hij was de voorzitter die ervoor heeft gezorgd dat er van een 13- naar 7-tallig bestuur werd
gegaan.

Een van de dingen die mij heel erg is bijgebleven, wat niet meteen te maken heeft met ons bestuur,
was de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002: dit gebeurde aan het eind van de maandagmiddag,
redelijk vlak voordat we met het bestuur gingen vergaderen. ABO-Esther kwam te laat bij de
vergadering, iets dat nooit gebeurde, en bracht ons op de hoogte van deze moord, wij wisten nog
van niets (NB: mobiele telefoons waren nog niet volop aanwezig in 2002 en als je er 1 had, dan was
die in elk geval niet aan het www gekoppeld…).

Geschreven door Janine Gossen, Tanja Speek en Esther Aarts