Become a member

[Nederlands volgt Engels]

There are two options to become a member of our study association; member for one year or member for your entire study.

It is also possible to support the association and join the activities if you aren't a student or you don't study biology in Nijmegen. In this case you can become a Friend of BeeVee.

________________________________________________________________________________________________

= Nederlands =

Als je graag lid wilt worden van onze vereniging, dan zijn er een aantal mogelijkheden. Er bestaan namelijk twee verschillende lidmaatschappen; voor één collegejaar of voor de gehele studie.

Ook is het mogelijk om de vereniging te ondersteunen en de activiteiten bij te wonen als je geen student bent of geen biologie studeert in Nijmegen. In dat geval kun je Vriend van BeeVee worden.